ביטוח קבלני פרויקט בינוי מלון דירות – חוף הים בת ים